Орест Лозинський – професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки та техніки України

Posted on Лют 12 2014 - 10:51pm by Любомир Калинець

Орест Лозинський Народився 1 квітня 1941 року в Ходорові. У 1958 році закінчив середню школу №1. А в 1965 році Львівський політехнічний інститут, електромеханічний факультет за спеціальністю «Електропривод і автоматизація промислових установок».

Трудова діяльність:
1958 – 1960 рр. – електромонтер Ходорівського цукрозаводу (Львівська область);
1960 – 1965 рр. – студент ЕМФ Львівського політехнічного інституту;
1965 – 1967 рр. – інженер НДЛ-7 при кафедрі ЕАП ЛПІ;
1967 – 1970 рр. – аспірант кафедри ЕАП ЛПІ;
1970 – 1975 рр. – асистент кафедри ЕАП ЛПІ;
1975 – 1980 рр. – старший викладач кафедри ЕАП ЛПІ;
1980 – 1992 рр. – доцент кафедри ЕАП ЛПІ;
1992 р. – до тепер – завідувач кафедри ЕАП ДУ, Національного університету «Львівська політехніка»;
1989 – 2001 рр. – декан електромеханічного факультету ЛПІ, ДУ, НУ “ЛП”;
2001 р. – до тепер – директор Інституту енергетики та систем керування НУ “ЛП”.

Кандидатську дисертацію на тему: «Система оптимального керування електроприводом переміщення електродів дугової сталеплавильної печі» захистив у 1974 році. Докторську дисертацію на тему: «Системи керування режимом дугових сталеплавильних печей на основі імовірнісних моделей процесів» – у 1996 році. Вчене звання доцента присвоєно в 1982 році, професора – в 1997 році. Керівник наукової школи при кафедрі ЕАП зі створення автоматизованих систем керування електричним режимом дугових сталеплавильних печей.

Науковий доробок:  наукових праць – понад 240; авторських свідоцтв та патентів – 33; навчальних посібників – 3; методичних розробок – біля 40;

Основні курси: «Теорія автоматичного керування»; «Основи надійності електромеханічних систем»; «Синтез систем електроприводів»; «Теорія функціонування оптимальних систем з детермінованими і випадковими збуреннями».

В ПОЛІ ЗОРУ МАС МЕДІА

Вчений світового рівня 

Є у нашому місті постаті, які возвеличують красу Ходорова, сприяють патріотичному і культурно-просвітницькому розвитку. Ми, ходорівчани, гордимося тим, що на нашій благословенній Богом землі виросла плеяда відомих громадсько-політичних діячів, серед яких – політик М. Горинь, професор Києво-Могилянської академії П. Голод, поет-шестидесятник І. Калинець, народні художники України З. Кецало і В. Патик,  диригент Національної опери України І. Гамкало, народна майстриня, вишивальниця О. Возниця та багато інших. Однією із основних постатей сьогодення є вчений світового рівня, наш земляк Орест Юліанович Лозинський – професор, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, директор Інституту енергетики та систем керування Національного університету  «Львівська політехніка».

Народився О.Ю. Лозинський 1 квітня 1941 р. у Ходорові. Середню освіту здобув у Ходорівській СШ№1, про яку зберігає найкращі спогади.   Після закінчення Львівського політехнічного інституту був направлений на роботу на посаду інженера кафедри електроприводу і автоматизації промислових установок.  Згодом працював  асистентом, старшим викладачем, доцентом. У 1989 р. О.Ю. Лозинського обрали деканом електромеханічного факультету. У 2001 р. його  призначили директором Інституту енергетики та систем керування університету, а в 2007 р. обрали за конкурсом на цю посаду. У 1974 р. О. Лозинський  захистив кандидатську дисертацію, у 1996 р. – докторську.  Вчене звання доцента йому присвоєно в 1982 р, вчене звання професора О.Ю. Лозинському  присвоєно у 1997 р. У 200 5р. Указом Президента України йому присвоєно Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Керує науково-дослідною роботою інституту і кафедри. Під керівництвом і за безпосередньої участі професора Лозинського виконувалися роботи, пов’язані зі створенням автоматизованих систем керування електрометалургійними об’єктами. Зазначені роботи також виконувалися за рядом координаційних планів і програм НАН України та Міністерства освіти і науки України.  

Професор О.Ю. Лозинський є відомим ученим в Україні та за її межами. Під його керівництвом створена та активно працює наукова школа з автоматизації та керування режимами потужних електрометалургійних об’єктів з динамічним навантаженням, підготовлено шість кандидатів та п’ять  докторів наук. Орест Юліанович керує науковою роботою аспірантів і докторантів. Багаторічна наукова діяльність професора Лозинського відображена в багатьох наукових роботах: 330 опублікованих праць, серед яких дві монографії і 37 патентів та авторських свідоцтв на винаходи. Наукові розробки О.Ю. Лозинського впроваджені на Донецькому та Молдавському металургійних заводах, Волгоградському заводі “Красный Октябрь”, Ленінградському НВО “Невский завод”. Використання цих розробок підтверджено значним економічним ефектом.

Іншим напрямом досліджень професора О.Лозинського є створення математичних моделей розрахунку надійності електротехнічних і електромеханічних пристроїв на основі нестаціонарних Марковських процесів відмов і відновлення. В рамках цих робіт захищена одна кандидатська дисертація і підготована до захисту одна докторська дисертація.

Професор О.Ю. Лозинський на високому рівні проводить навчально-методичну роботу. За його участю і під керівництвом створений інформаційний пакет ІЕСК, опубліковано один підручник і чотири навчальні посібники. За досягнуті результати в науковій і науково-педагогічній діяльності він нагороджений знаком “Изобретатель СССР” (1985 р.), знаком “Відмінник освіти України” (1994 р.), знаком “Петро Могила” (2007 р.), Почесною грамотою (2001 р.)  і почесним дипломом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України (2006 р.), Почесною грамотою Міністерства оборони України і медаллю “15 років Збройним Силам України” (2006 р.), Почесними грамотами Львівської обласної державної адміністрації (2002, 2003, 2007 рр.), Грамотою Верховної Ради Украіни (2009 р.). У травні 2011 року Вчена рада Національного університету “Львівська політехніка” обрала О.Ю. Лозинського Почесним професором Львівської політехніки.

О.Ю. Лозинський проводить значну роботу з атестації наукових кадрів, є членом двох спеціалізованих Вчених рад з присудження наукового ступеня доктора наук, членом експертної ради ВАК України з питань енергетики і електротехніки, а також членом науково-методичної комісії Міністерства освіти та науки України з базового напряму “Електромеханіка”. Він активно працює над вирішенням проблем вищої освіти України, неодноразово виступав з доповідями з цієї тематики на Всеукраїнських нарадах і конференціях. Як голова комісії Вченої Ради Національного університету «Львівська політехніка» з питань навчання  О.Ю. Лозинський бере активну участь у розробці багатьох нормативних документів, що стосуються запровадження нових технологій навчання за умовами Болонської декларації.

Не забуває Орест Юліанович про рідне місто. Він майже щотижня буває у Ходорові, відвідує родину, спілкується із друзями, є одним із ініціаторів щорічної зустрічі випускників ЗОШ №1. О.Ю. Лозинський дбає про престиж міста у плані відкриття навчальних закладів для підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Протягом багатьох років з ініціативи О.Ю. Лозинського  у ходорівських школах працювали підготовчі курси, на яких провідні викладачі  Львівської політехніки готували випускників до вступу у вуз. Саме завдяки його безпосередньому сприянню у Ходорові було відкрито філію Львівського технічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка», де випускники міських шкіл й округи мають можливість здобувати середню спеціальну освіту.

Доктор технічних наук О.Ю. Лозинський працює над питанням про відкриття у наступному навчальному 2012-2013 році електромеханічного факультету  у Ходорівській філії Львівського технічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка», де будуть готувати висококваліфікованих спеціалістів для Західноукраїнської ТЕЦ-750.

Наш земляк доктор технічних наук О.Ю. Лозинський є видатною  особистістю в українській науці. Його наукова діяльність, працелюбність, активна громадянська позиція  є достойним прикладом для наслідування.

Марія КРАЇВСЬКА.

ХОДОРІВЩИНА, 20 жовтня 2011