Хто є хто / ОРИСЯ ЦІСАРИК

Posted on Сер 3 2013 - 6:13pm by Любомир Калинець
Орися Цісарик

Орися Цісарик (друга справа)

Орися Цісарик (дівоче прізвище – Баран) – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідуюча кафедри технології молока та молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького

Народилася в Ходорові. Спочатку навчалася у восьмирічній школі №3, а потім у  середній №2. Вступила до Львівського зооветеринарного інституту, який успішно закінчила. Тепер працює у цьому виші.

Напрям наукових досліджень – модифікація складу молока з метою підвищення його біологічної цінності, розроблення технології молочних продуктів підвищеної біологічної цінності з оздоровчими якостями і дослідження їх властивостей.

1990 рік – захист кандидатської дисертації на тему «Азотові сполуки молока та молоковіддача у корів симентальської породи та їх помісей в передгір’ї Карпат»;
2010 рік – захист докторської дисертації на тему «Обмін речовин та біохімічний склад молока у корів при згодовуванні насіння ріпаку».

Понад 100 наукових  публікацій.

Член American Dairy Science Association (Американської молочної наукової асоціації) з 2000 року.

Читає такі дисципліни: хімія сировини для молочної промисловості; технологія молока та молочних продуктів.

Інформація станом на 1 січня 2013 року