Ходорівські хроніки з Любомиром Калинцем: Вшехпольська бута на руській землі*


Ц. к. міністерство садівництва у Відни одержало дня 30 грудня минулого року таку телеграму: «Ходорів, дня 30 грудня 1912 р. Нині заступаючи (обороняючи – примітка ведучого рубрики) перед повітовим судом в Ходорові селянина зі Стрілиськ нових (тепер Нові Стрілища – примітка в.р.) Українця Юрка Грека, промовив я його іменем по українськи, але судия (суддя – примітка в.р.), що вів розправу (процес – примітка в.р.), Яворський, відобрав мені голос (позбавив мене голосу – примітка в.р.), завважаючи в острім тоні, що «не вільно (не дозволено – примітка в.р.) в суді промовляти по руськи (по-українськи – примітка в.р.)». З уваги на те вношу проти судиї Яворського жалобу, що не пошанував прав руської мови». – Михайло Калимон, адвокатський кандидат в Ходорові.

Нотуючи се, пише від себе Monitor: «Такий судия, що топче свідомо основні закони, є чимось прямо менструальним (монстром – примітка в.р.) і в інтересі судейського стану повинні власти зробити його якнайскоріше нешкідливим. Треба на п. Яворського положити таку уздечку, щоби зробити конець дальшим його провокациям, які можуть довести до нагальної реакциї зі сторони Русинів, котрі в Ходорівськім повіті становлять gros населення».

– Коли би щось подібне лучило ся (трапилося – примітка в.р.) в Чехії, то такий судия не пописав би (не залишився – примітка в.р.) і 24 години на своїм уряді.

ДІЛО, 13 січня 1913 року

Примітка: у дописі дотримано орфографії та пунктуації, характерних для того часу

*Вшехпольська бутавсепольський побут, перебування.

,