З Ходорова нам пишуть…


Дня 30 сього місяця відбули ся ту сходини членів товариства «Сільський Господар» – а що як раз в тім дни переїздили через Ходорів оба пп. посли тутешнього округа, др. Цегельський (Лонгин Цегельський (1875-1950) – український громадсько-політичний діяч, дипломат, адвокат, журналіст, видавець – примітка Л. К.) і радник Левицький (Кость Левицький (1859-1941) – один із найвизначніших політичних діячів Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття; співзасновник УНДП; з листопада 1918 року – голова Державного секретаріату ЗУНР; у липні 1941 року – засновник, голова Національної Ради у Львові – примітка Л. К.), то і вони загостили на сходини.

Проводив голова тутешної філії о. Теофіль Прийма (парох села Дуліби – примітка Л. К.), а учасників було около 400, в тім числі інтелігенція духовна і світська майже в комплеті. Перше слово забрали пп. посли і треба признати, що не пожаліли труду щоб пояснити зібраним всі актуальні справи господарські і инші, що тісно лучать ся з ними, вказати напрям доцільної праці та піднести на дусі зневажених господарів.

Слідували запити до пп. послів, а вони подавали основні відповіди і поясненя, особливо у справах реквізиції і апровізації. Присутні з великим інтересом прислухувались до бесід своїх пп. послів і нагородили їх повним признанєм, а особливо такого майстра слова як др. Цегельський. Сходини затягнулись до пізного вечера а учасники розходились домів в піднесенім настрою і з повною надією на ліпшу будучину. – В.

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО, Львів, субота дня 29 грудня 1917

ЗА ЄДНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ В ПАРЛЯМЕНТІ

Пишуть нам: Політична організація Ходорівщини вислала на руки п. президента Романчука  (Юліан Романчук (1842-1932) – довголітній політичний провідник галицьких українців, визначний громадський і культурно–освітній діяч: педагог, письменник, журналіст, видавець – примітка Л. К.) письмо з зазивом до сполуки всіх українських парламентарних організацій в ціли успішної оборони прав народа.

ДІЛО, Львів, неділя 3 червня 1917

КООПЕРАТИВНЕ СВЯТО

Дня 30 вересня відбулося заходом Повітового Союзу Кооператив у Бібрці велике «Кооперативне Свято» в Ходорові. Свято відбулося з нагоди посвячення власного дому Союзу. Свято, зорганізуванням якого занялися директор М. Шахнович з Бібрки та сенатор доктор Троян. Пройшло дуже величаво. В поході взяло участь 4.500 людей, всіх учасників свята було поверх 6.000, між ними Соколи, Луги, делегації Читалень «Просвіти» та кооператив з місцевостей: Бібрка, Ходорів, Стрілиська нові, Ліщини, Ляшки долішні та горішні, Жидачів, Вербиця, Сугрів, Чорний Острів, Загіречко та Кнісело. Після посвячення «Кооперативного Дому» о. мітратом Базюком (Олекса Базюк (1873-194?) – церковний діяч, греко-католицький священик; апостольський адміністратор для українців гр.-католиків у Сараєво та Баня Луці (Боснія) в 1914-24 роках; згодом єпископський вікарій Крижевецької єпархії; з 1926 року – канонік у митрополичій капітулі у Львові, мітрат – примітка Л. К.), відбулася святочна Академія, а далі, пополудні Народній Фестин на якому пописувалися сокільські та лугові гуртки повіту.

«Кооперативне Свято» в Ходорові з нагоди посвячення власного дому Союзу

НЕДІЛЯ, 7 жовтня 1928

*В дописах використано правопис того часу