Костянтин Косенко


Костянтин Косенко – вчений у галузі стоматології, член-кореспондент Академії медичних наук України (2003 рік), доктор медичних наук (1994 рік), професор (2000 рік), заслужений діяч науки і техніки України

Костянтин Косенко

Костянтин Миколайович Косенко народився 1 січня 1952 року в місті Ходорові Львівської області в родині зубного лікаря та медичної сестри. Так сталося, що їх спрямували після ІІ світової війни в Галичину. Саме у Ходорові вони зустрілися та одружилися. А першою у 1949 році в містечку народилася їхня перша дитина – донька. В 1963 році родина переїхала до Одеси де мешкав дідусь Костнитна Михайловича. В Ходорові ж залишилася його рідна тітка Лариса (в заміжжі Макух) з дітьми.
У 1969 році Костянтин успішно склав іспити до Одеського медичного інституту. З 1974-го почав свою трудову діяльність в Одеському науково-дослідному інституті стоматології, де працює й нині. З 1983 року по 1990 рік К.Косенко – завідувач відділу профілактики стоматологічних захворювань, згодом – заступник директора з наукової роботи.У 1992-му його призначено на посаду директора інституту (нині Інститут стоматології АМН України). З 1993 р. він очолює також кафедру терапевтичної стоматології Одеського державного медичного університету.
У 1981 році Костянтин Миколайович захистив кандидатську дисертацію на тему “Обоснование применения фторсодержащего лака пролонгированного действия на основе циакрина для профилактики кариеса зубов”, а в 1994-му – докторську дисертацію “Эпидемиология основных стоматологических заболеваний у населения Украины и пути их профилактики”. У 2000-му йому присвоєно вчене звання професора, а в 2003 р. обрано членом-кореспондентом АМН України.

Під керівництвом професора Косенка проведено велику кількість наукових досліджень, результатом яких стала розробка і створення нових засобів профілактики та лікування основних стоматологічних захворювань, рецептури яких затверджені Міністерством охорони здоров’я України. Під його керівництвом проводиться моніторинг і створено банк даних стоматологічної захворюваності в Україні, розроблені регіонально адаптовані програми профілактики стоматологічних захворювань у різних областях України. За його ж участю розроблено пакет документів з реформування стоматологічної допомоги населенню України. Він є редактором Стандартів з надання стоматологічної допомоги населенню України.

Костянтин Миколайович є автором понад 150 наукових праць, має 17 патентів, автор 12 винаходів. Під його керівництвом виконано 3 докторських і 17 кандидатських дисертацій.

К.М.Косенко – постійний представник України у Всесвітній асоціації стоматологів, голова республіканської проблемної комісії “Стоматологія”, консультант експертної комісії зі стоматології Фармакологічного центру МОЗ України. Крім цього головний редактор журналів “Вісник стоматології” і “Дентальні технології”, член редколегії журналів “Новини стоматології” і “Проблеми нейростоматології”. У 2006 р. професора Косенка обрано президентом Асоціації стоматологів України.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України та Грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом” (2003 рік).